ไฮโลออนไลน์ กลุ่มสิทธิแรงงานเรียกร้องให้ “ลาพิเศษ” ผู้ป่วยโควิด-19

ไฮโลออนไลน์ กลุ่มสิทธิแรงงานเรียกร้องให้ “ลาพิเศษ” ผู้ป่วยโควิด-19

กลุ่มสิทธิพนักงานกล่าวว่ารัฐบาลควรให้ “วันลาพิเศษ” ไฮโลออนไลน์ สำหรับคนงานที่หายจากโรคโควิด-19 สุธาสินี แก้วเหล็กไหล จากเครือข่ายสิทธิแรงงานข้ามชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันนายจ้างกำลังหักเวลาจากการลาประจำปีและลาป่วย ด้วยสิทธิการลาสูงสุดที่ 30 วัน คนงานจำนวนมากพบว่าเวลาว่างทั้งหมดของพวกเขาถูกใช้ไปจนหมดใน Covid-19

“เมื่อยืนยันการติดเชื้อแล้ว พนักงานจะต้องใช้เวลาในการรักษามากขึ้น 

ซึ่งหมายความว่าหลังจากฟื้นตัวแล้ว พวกเขาจะเหลือเวลาเพียงไม่กี่วัน หากพวกเขาป่วยด้วยโรคอื่น ๆ พวกเขาจะไม่มีวันว่างพอที่จะไปรับการรักษา”

ตามรายงานบางกอกโพสต์ สุธาสินียังเรียกร้องให้ภาคธุรกิจจ่ายเงินเดือนให้คนงานเต็มจำนวนในช่วงที่หยุดงานเนื่องจากโควิด-19 เธอบอกว่าหลายธุรกิจจ่ายเงินเดือนให้คนเพียงเศษเสี้ยวของเงินเดือนในขณะที่พวกเขาเลิกงาน เธอบอกว่ารัฐบาลต้องประกาศช่วงพักฟื้นจากโควิด-19 เป็น “วันลาพิเศษ” และรับประกันว่าพนักงานจะได้รับเงินเดือนเต็มจำนวนในช่วงเวลานี้

สุธาสินียังเรียกร้องให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่แรงงานข้ามชาติที่ถูกเลิกจ้างหรือถูกตัดเงินเดือนจากการระบาดใหญ่ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์รายงานว่า แรงงานข้ามชาติจำนวนมากถูกตัดสิทธิ์จากการช่วยเหลือของรัฐ รวมถึงวัคซีนโควิด-19 อันเป็นผลมาจากปัญหาทางภาษา คนอื่นได้รับแจ้งว่าพวกเขาไม่สามารถกลับไปทำงานได้หากไม่มีหลักฐานว่าพวกเขาได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว

สุธาสินีกล่าวว่าแรงงานข้ามชาติมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทยและควรมีสิทธิ์ได้รับการฉีดวัคซีนฟรีและแพ็คเกจบรรเทาทุกข์และเงินอุดหนุนร่วมที่คนไทยสามารถเข้าถึงได้

“แรงงานข้ามชาติมีส่วนทำให้เศรษฐกิจของเราเจริญรุ่งเรือง พวกเขาจ่ายภาษีและมีสิทธิได้รับสิทธิแรงงาน”

รัฐบาลพิจารณาลดภาษีแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูง รัฐบาลไทยกำลังพิจารณาปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูง เพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถเข้ามาในราชอาณาจักรมากขึ้น เอกนิติ นิธิฐานประภาส จากกรมสรรพากรกล่าวว่าเจ้าหน้าที่กำลังครุ่นคิดถึงความเป็นไปได้ที่จะลดอัตราลงเหลือ 17%

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์รายงานว่า อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยคิดจากเงินเดือนและกำหนดไว้ที่ 5% สำหรับผู้ที่มีรายได้ระหว่าง 150,001 ถึง 300,000 บาทต่อปี คนงานที่มีเงินเดือนมากกว่า 5 ล้านบาทต่อปี ต้องเสียภาษีเงินได้ 35% ซึ่งเป็นอัตราสูงสุด

เป็นที่เข้าใจกันว่าแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูงจะต้องได้รับการจ้างงานในพื้นที่ที่ประเทศไทยมีปัญหาการขาดแคลนจึงจะมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษี 

แต่จะได้รับอนุญาตให้ทำงานที่ใดก็ได้ในราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม Ekniti กล่าวว่าการลดภาษีเพียงอย่างเดียวจะไม่ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมายังประเทศไทย นอกจากนี้ ปัจจัยต่างๆ เช่น ความปลอดภัยและคุณภาพของโรงเรียนและการรักษาพยาบาลก็มีความสำคัญมาก เขากล่าวว่าด้วยเหตุนี้ บางประเทศเชื่อว่าการลดอัตราภาษีไม่ทำให้เกิดความแตกต่าง

ในข่าวที่เกี่ยวข้อง ครม.เห็นชอบให้ลดภาษีนำเข้าไวน์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ และซิการ์ ภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าเหล่านี้จะลดลง 50% เป็นเวลา 5 ปี เพื่อดึงดูดผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะสูงมากขึ้น บางกอกโพสต์รายงานว่าอัตราภาษีปัจจุบันของสินค้าเหล่านี้อยู่ระหว่าง 30% ถึง 60%

ในขณะเดียวกัน พัชรา อนันตศิลป์ จากกรมศุลกากร ยอมรับว่าการลดภาษีอาจไม่ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ เนื่องจากเงินเดือนที่สูงทำให้ภาษีดังกล่าวไม่เป็นปัญหา อย่างไรก็ตาม เขากล่าวว่าแผนกของเขายินดีที่จะทดลองใช้หากกระทรวงการคลังเชื่อว่าจะได้ผล

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวภูเก็ต กู้เงิน 5 พันล้านบาท ธุรกิจบนเกาะรีสอร์ทของภูเก็ตกำลังนับเงิน 5 พันล้านบาทเพื่อฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวที่พังทลาย ธเนศ ตันติพิริยะกิจ จากสภาการท่องเที่ยวภูเก็ต กล่าวว่า ผู้ประกอบการท่องเที่ยวบนเกาะตั้งความหวังในการจัดตั้งกองทุน

“เรากำลังรักษานิ้วของเราว่ากองทุนจะเกิดขึ้นจริง ด้วยเงินเราสามารถหายใจได้ง่ายขึ้นเล็กน้อย”

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ รายงานว่า ธปท. จัดสรรเงิน 250,000 ล้านบาท สำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด จากจำนวนดังกล่าว จัดสรรเงิน 12 พันล้านบาทเพื่อกู้ยืมในภาคบริการ อย่างไรก็ตาม กว่า 5,200 ธุรกิจไม่สามารถรับเงินกู้ได้ เหตุผลที่พวกเขาถูกปฏิเสธ ได้แก่ ไม่สามารถให้หลักประกันเพียงพอ มีหนี้จำนวนมากอยู่แล้ว และถูกระงับการชำระหนี้ที่มีอยู่

ในข่าวที่เกี่ยวข้อง ภูมิกิตติ รักแทนงาม จากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูเก็ต กล่าวว่า เกาะแห่งนี้จำเป็นต้องดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มากขึ้น โดยทำให้ข้อกำหนดในการเข้าประเทศง่ายขึ้นและผ่อนปรนข้อจำกัดเพิ่มเติม เขาหวังว่าตั้งแต่เดือนธันวาคม ผู้คนจะเดินทางมาถึงทุกวันมากกว่า 10,000 คน ปัจจุบันมีน้อยกว่า 1,000 ไฮโลออนไลน์